I. Az őstörténet


Hallgatás Letöltés Hanganyag: 01. Bevezetés / Az őstörténet (1 Móz 1-11)


A korszak időbeli határai:

Kb. i. e. 4000-től az i. e. III. évezred végéig
Az 1Móz 5. fejezetben található nemzetségtáblázat szerint a teremtéstől az özönvízig 1656 év telt el1, majd ezt követően került sor a bábeli torony építésére.


A korszakot tárgyaló bibliai szakasz:

1Móz 1-11. fejezet


A fogalom jelentése:

Szűkebb értelemben a teremtéstől az özönvízig terjedő, több mint másfél ezer éves időszakot jelöljük ezzel az elnevezéssel. Az özönvíz előtti világról viszonylag keveset tudunk2, hiszen a katasztrófa a társadalom és a föld felszínének gyakorlatilag csaknem teljes pusztulását vonta maga után, és ezen túlmenően valószínűleg alapvetően átrendezte a föld belső rétegeit is. Azt a természetesen kínálkozó szakaszhatárt, amit az emberi történelemben ez az esemény jelent, közvetve a Biblia is megerősíti, mert míg az első 11 fejezet leírása igen tömören szól erről az időszakról, az ezt követő eseményeket már részletesebben örökíti meg.
Tágabb értelemben a korszakhoz szokás sorolni az özönvíz után bekövetkező toronyépítést (Bábel - 11,1-9) és a népekre oszlást (10,25), mint amelyek a később már megszokottá vált világrend kialakulásához kapcsolódó események.


A korszak főbb eseményei

1. A teremtés
2. A bűneset
3. Kain és Ábel története
4. Az özönvíz
5. A bábeli torony építése

 

1 Az időszámításunkhoz viszonyított évszámokat a Biblia utalásai alapján adjuk meg. A bibliai kronológia kulcspontjaira részletesebben a következő fejezet elején térünk majd ki.

2 Mózes idézett fejezetein kívül hivatkozik még rá pl. Jób 22,15-18; Préd 7,29; Zsolt 33,6-9; Zsolt 104,5-9


Bevezetés <<< Fel >>> A teremtés