Tartalomjegyzék


Forrás:   a Sola Scriptura Teológiai Főiskolán elhangzott
egyes előadások hanganyaga valamint a hozzájuk tartozó jegyzet

A megváltás története / Izráel története - Stramszki István

Köszönetnyilvánítás


     
HanganyagokJegyzet
 
01.Hallgatás Letöltés Bevezetés
 A jegyzet célkitűzései. A megváltás eredeti, hétköznapi jelentése a rabszolgatartó társadalmakban, és ennek hátterén bibliai értelme a bűn világában.
 
 I. Az őstörténet
 Az ide tartozó események: teremtés, a bűneset, Kain és Ábel története, az özönvíz és a bábeli torony építése.
 
  A teremtés
  Teremtés vagy evolúció (fejlődéselmélet)? A két irányzat összeegyeztethetetlensége. A bibliai teremtéstörténet egyedülálló ismertetőjegyei.
 
  A bűneset
  Az első emberpár - Ádám és Éva - hibájának rövid- és hosszútávú következményei. Miért engedi meg Isten a rossz választásának lehetőségét?
 
  Kain és Ábel
  Az első gyilkosság - az első vallásháború. Miért nem fogadta el Isten Kain áldozatát? Mi mindent tett Isten Kainért? Az áldozati formák jelentése.
 
  Az özönvíz
  Időpontja, szakaszai. Miért volt rá szükség? Noé bárkája, mérete. Az özönvíz Biblián kívüli bizonyságai. Az életfeltételek megváltozása, szivárvány.
 
  A bábeli torony építése
  A bábeli torony építése. A nyelvek kialakulása: miért zavarta össze Isten az emberiség addig egységes nyelvét?
 
  Gyakran felmerülő kérdések
  Kétféle teremtésleírás. Az édenkert helye. Több száz éves életkorok. Az istenfiak és emberfiak összeházasodása. Az özönvíz emléke különböző népeknél.
 

Folytatás következik...