Hallgatás
<< >>

Zsidókhoz írt levél 5. rész

1. 
Mert minden főpap emberek közül választatván, emberekért rendeltetik az Isten előtt való dolgokban, hogy ajándékokat és áldozatokat vigyen a bűnökért,
2. 
A ki képes együttérezni a tudatlanokkal és tévelygőkkel, mivelhogy maga is körül van véve gyarlósággal.
3. 
És ezért köteles, miképen a népért, azonképen önmagáért is áldozni a bűnökért.
4. 
És senki sem veszi magának e tisztességet, hanem a kit Isten hív el, miként Áront is.
5. 
Hasonnlóképen Krisztus sem maga dicsőítette meg magát azzal, hogy főpap lett, hanem az, a ki így szólott hozzá: Én Fiam vagy te, ma szűltelek téged.
6. 
Miképen másutt is mondja: Te örökké való pap vagy, Melkisédek rendje szerint.
7. 
Ki az ő testének napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltás és könyhullatás közben járult ahhoz, a ki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő istenfélelméért,
8. 
Ámbár Fiú, megtanulta azokból, a miket szenvedett, az engedelmességet;
9. 
És tökéletességre jutván, örök idvesség szerzője lett mindazokra nézve, a kik neki engedelmeskednek,
10. 
Neveztetvén az Istentől Melkisédek rendje szerint való főpapnak.
11. 
A kiről nekünk sok és nehezen megmagyarázható mondani valónk van, mivel restek lettetek a hallásra.
12. 
Mert noha ez idő szerint tanítóknak kellene lennetek, ismét arra van szükségetek, hogy az Isten beszédeinek kezdő elemeire tanítson valaki titeket; és olyanok lettetek, a kiknek tejre van szükségetek és nem kemény eledelre.
13. 
Mert mindaz, a ki tejjel él, járatlan az igazságnak beszédiben, mivelhogy kiskorú:
14. 
Az érettkorúaknak pedig kemény eledel való, mint a kiknek mivoltuknál fogva gyakorlottak az érzékeik a jó és rossz között való különbségtételre.


 
 
Előző fejezet   << Lap teteje >>   Következő fejezet