Hallgatás
<< >>

Timótheushoz írt I. levél 2. rész

1. 
Intelek azért mindenek előtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberekért,
2. 
Királyokért és minden méltóságban levőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel.
3. 
Mert ez jó és kedves dolog a mi megtartó Istenünk előtt,
4. 
A ki azt akarja, hogy minden ember idvezüljön és az igazság ismeretére eljusson.
5. 
Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus,
6. 
A ki adta önmagát váltságul mindenekért, mint tanúbizonyság a maga idejében,
7. 
A mi végett rendeltettem én hirdetővé és apostollá (igazságot szólok a Krisztusban, nem hazudok), pogányok tanítójává hitben és igazságban.
8. 
Akarom azért, hogy imádkozzanak a férfiak minden helyen, tiszta kezeket emelvén föl harag és versengés nélkül.
9. 
Hasonlatosképen az asszonyok tisztességes öltözetben, szemérmetességgel és mértékletességgel ékesítsék magokat; nem hajfonatokkal és aranynyal vagy gyöngyökkel, vagy drága öltözékkel,
10. 
Hanem, a mint illik az istenfélelmet valló asszonyokhoz, jó cselekedetekkel.
11. 
Az asszony csendességben tanuljon teljes engedelmességgel.
12. 
A tanítást pedig nem engedem meg az asszonynak, sem hogy a férfin uralkodjék, hanem legyen csendességben.
13. 
Mert Ádám teremtetett elsőnek, azután Éva.
14. 
És Ádám nem csalattatott meg, hanem az asszony megcsalattatván, bűnbe esett:
15. 
Mindazáltal megtartatik a gyermekszüléskor, ha megmaradnak a hitben és szeretetben és a szent életben mértékletességgel.


 
 
Előző fejezet   << Lap teteje >>   Következő fejezet