<< >>

Zsoltárok könyve 51. rész

1. 
Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára;
2. 
Mikor ő hozzá ment Nátán, a próféta, minekutána Bethsabéval vétkezett.
3. 
Könyörülj rajtam én Istenem a te kegyelmességed szerint; irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bűneimet!
4. 
Egészen moss ki engemet az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engemet;
5. 
Mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem forog.
6. 
Egyedül te ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, a mi gonosz a te szemeid előtt; hogy igaz légy beszédedben, és tiszta ítéletedben.
7. 
Ímé én vétekben fogantattam, és bűnben melengetett engem az anyám.
8. 
Ímé te az igazságban gyönyörködöl, a mely a vesékben van, és bensőmben bölcseségre tanítasz engem.
9. 
Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek; moss meg engemet, és fehérebb leszek a hónál.
10. 
Hallass örömet és vígasságot velem, hogy örvendezzenek csontjaim, a melyeket összetörtél.
11. 
Rejtsd el orczádat az én vétkeimtől, és töröld el minden álnokságomat.
12. 
Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem.
13. 
Ne vess el engem a te orczád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem.
14. 
Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem.
15. 
Hadd tanítsam a bűnösöket a te útaidra, hogy a vétkezők megtérjenek hozzád.
16. 
Szabadíts meg engemet a vérontástól, oh Isten, szabadításomnak Istene! hogy harsogja nyelvem a te igazságodat.
17. 
Uram, nyisd meg az én ajakimat, hogy hirdesse szájam a te dicséretedet.
18. 
Mert nem kivánsz te véresáldozatot, hogy adnék azt, égőáldozatban sem gyönyörködöl.
19. 
Isten előtt kedves áldozatok: a töredelmes lélek; a töredelmes és bűnbánó szívet oh Isten nem veted te meg!
20. 
Tégy jól a te kegyelmedből a Sionnal; és építsd meg Jeruzsálem kőfalait.
21. 
Akkor kedvesek lesznek előtted az igazságnak áldozatai; az égő és egész áldozat: akkor a te oltárodon áldoznak néked tulkokkal.


 
 
Előző fejezet   << Lap teteje >>   Következő fejezet