<< >>

Zsoltárok könyve 145. rész

1. 
Dávid dicsérő éneke.
Magasztallak téged, Istenem, királyom, és áldom nevedet örökkön örökké!
2. 
Minden napon áldalak téged, és dicsérem neved örökkön örökké!
3. 
Nagy az Úr és igen dicséretes, és az ő nagysága megfoghatatlan.
4. 
Nemzedék nemzedéknek dícséri műveidet, s jelentgeti a te hatalmasságodat.
5. 
A te méltóságod dicső fényéről, és csodálatos dolgaidról elmélkedem.
6. 
Rettenetes voltod hatalmát beszélik, és én a te nagyságos dolgaidat hirdetem.
7. 
A te nagy jóságod emlékeiről áradoznak, és a te igazságodnak örvendeznek.
8. 
Irgalmas és könyörületes az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű.
9. 
Jó az Úr mindenki iránt, és könyörületes minden teremtményéhez.
10. 
Dicsér téged, Uram minden teremtményed és áldanak téged a te kegyeltjeid.
11. 
Országodnak dicsőségéről szólnak, és a te hatalmadat beszélik.
12. 
Hogy tudtul adják az ember fiainak az ő hatalmát, és az ő országának fényes dicsőségét.
13. 
A te országod örökre fennálló ország, és a te uralkodásod nemzedékről nemzedékre.
14. 
Az Úr megtámogat minden elesendőt, és felegyenesít minden meggörnyedtet.
15. 
Mindenki szemei te reád vigyáznak, és te idejében megadod eledelöket.
16. 
Megnyitod a te kezedet, és megelégítesz minden élőt ingyen.
17. 
Igaz az Úr minden ő útában, és minden dolgában kegyelmes.
18. 
Közel van az Úr minden őt hívóhoz; mindenkihez, a ki hűséggel hívja őt.
19. 
Beteljesíti az őt félőknek kivánságát; kiáltásukat meghallgatja és megsegíti őket.
20. 
Megőrzi az Úr mindazokat, a kik őt szeretik; de a gonoszokat mind megsemmisíti.
21. 
Az Úr dicséretét beszélje ajkam, és az ő szent nevét áldja minden test örökkön örökké!


 
 
Előző fejezet   << Lap teteje >>   Következő fejezet