<< >>

Zsoltárok könyve 118. rész

1. 
Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az ő kegyelme!
2. 
Mondja hát Izráel, hogy örökkévaló az ő kegyelme!
3. 
Mondja hát az Áron háza, hogy örökkévaló az ő kegyelme!
4. 
Mondják hát, a kik félik az Urat, hogy örökkévaló az ő kegyelme!
5. 
Szükségemben segítségül hívám az Urat, meghallgatott és tágas térre tett engem az Úr.
6. 
Velem van az Úr, nem félek; mit árthat nékem ember?
7. 
Velem van az Úr az én segítőim közt, és nézni fogok az én gyűlölőimre.
8. 
Jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni.
9. 
Jobb az Úrban bízni, mint főemberekben reménykedni.
10. 
Körülvettek engem mind a pogányok, de az Úr nevében elvesztém őket.
11. 
Körülvettek, bizony körülvettek engem, de az Úr nevében elvesztém őket.
12. 
Körülvettek engem, mint méhek; eloltattak, mint tövis-tűz, mert az Úr nevében elvesztém őket.
13. 
Igen taszítottál engem, hogy elessem; de az Úr megsegített engem.
14. 
Erősségem és énekem az Úr, és ő lőn nékem szabadulásul.
15. 
Vígasságnak és szabadulásnak szava van az igazak sátoraiban: Az Úrnak jobbkeze hatalmasan cselekedett!
16. 
Az Úrnak jobbkeze felmagasztaltatott; az Úrnak jobbkeze hatalmasan cselekedett!
17. 
Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úrnak cselekedeteit!
18. 
Keményen megostorozott engem az Úr; de nem adott át engem a halálnak.
19. 
Nyissátok meg nékem az igazságnak kapuit, hogy bemenjek azokon és dicsérjem az Urat!
20. 
Ez az Úrnak kapuja; igazak mennek be azon.
21. 
Magasztallak téged, hogy meghallgattál, és szabadításomul lettél!
22. 
A kő a melyet az építők megvetettek, szegeletkővé lett!
23. 
Az Úrtól lett ez, csodálatos ez a mi szemeink előtt!
24. 
Ez a nap az, a melyet az Úr rendelt; örvendezzünk és vígadjunk ezen!
25. 
Oh Uram, segíts most; oh Uram, adj most jó előmenetelt!
26. 
Áldott, a ki jő az Úrnak nevében; áldunk titeket, a kik az Úr házából valók vagytok!
27. 
Isten az Úr és ő világosított meg minket. Kötelekkel kössétek az ünnepi áldozatot az oltár szarvához.
28. 
Istenem vagy te, azért hálát adok néked! Én Istenem, magasztallak téged.
29. 
Magasztaljátok az Urat, mert jó; mert örökkévaló az ő kegyelme!


 
 
Előző fejezet   << Lap teteje >>   Következő fejezet