<< >>

Zsoltárok könyve 5. rész

1. 
Az éneklőmesternek a nehilótra, Dávid zsoltára.
2. 
Uram, figyelmezz szavaimra; értsd meg az én sóhajtásomat!
3. 
Ügyelj az én kiáltásom szavára, én Királyom és én Istenem; mert én hozzád imádkozom!
4. 
Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat; jó reggel készülök hozzád és vigyázok.
5. 
Mert nem olyan Isten vagy te, a ki hamisságban gyönyörködnél; nem lakhatik tenálad gonosz.
6. 
Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűnt cselekedőt.
7. 
Elveszted, a kik hazugságot szólnak; a vérszopó és álnok embert útálja az Úr.
8. 
Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek; leborulok szent templomodban a te félelmedben.
9. 
Uram, vezess engem a te igazságodban az én ellenségeim miatt; egyengesd előttem a te útadat!
10. 
Mert nincsen az ő szájokban egyenesség, belsejök csupa romlottság; nyitott sír az ő torkuk, nyelvökkel hizelkednek.
11. 
Kárhoztasd őket, oh Isten; essenek el saját tanácsaik által; taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened.
12. 
És majd örülnek mindnyájan, a kik bíznak benned; mindörökké vígadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, a kik szeretik a te nevedet.
13. 
Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy paizszsal.


 
 
Előző fejezet   << Lap teteje >>   Következő fejezet