<< >>

Jób könyve 38. rész

1. 
Majd felele az Úr Jóbnak a forgószélből és monda:
2. 
Ki az, a ki elhomályosítja az örök rendet tudatlan beszéddel?
3. 
Nosza övezd fel, mint férfiú derekadat, én majd kérdezlek, te meg taníts engem!
4. 
Hol voltál, mikor a földnek alapot vetettem? Mondd meg, ha tudsz valami okosat!
5. 
Ki határozta meg mértékeit, ugyan tudod-é; avagy ki húzta el felette a mérő zsinórt?
6. 
Mire bocsátották le oszlopait, avagy ki vetette fel szegeletkövét;
7. 
Mikor együtt örvendezének a hajnalcsillagok, és Istennek minden fiai vigadozának?
8. 
És kicsoda zárta el ajtókkal a tengert, a mikor előtünt, az anyaméhből kijött;
9. 
Mikor ruházatává a felhőt tevém, takarójául pedig a sürű homályt?
10. 
Mikor reávontam törvényemet, zárat és ajtókat veték eléje:
11. 
És azt mondám: Eddig jőjj és ne tovább; ez itt ellene áll kevély habjaidnak!
12. 
Parancsoltál-é a reggelnek, a mióta megvagy? Kimutattad-é a hajnalnak a helyét?
13. 
Hogy belefogózzék a földnek széleibe, és lerázassanak a gonoszok róla.
14. 
Hogy átváltozzék mint a megpecsételt agyag, és előálljon, mint egy ruhában.
15. 
Hogy a gonoszoktól elvétessék világosságuk, és a fölemelt kar összetöressék?
16. 
Eljutottál-é a tenger forrásáig, bejártad-é a mélységnek fenekét?
17. 
Megnyíltak-é néked a halálnak kapui; a halál árnyékának kapuit láttad-é?
18. 
Áttekintetted-é a föld szélességét, mondd meg, ha mindezt jól tudod?
19. 
Melyik út visz oda, hol a világosság lakik, és a sötétségnek hol van a helye?
20. 
Hogy visszavinnéd azt az ő határába, és hogy megismernéd lakása útjait.
21. 
Tudod te ezt, hiszen már akkor megszülettél; napjaidnak száma nagy!
22. 
Eljutottál-é a hónak tárházához; vagy a jégesőnek tárházát láttad-é?
23. 
A mit fentartottam a szükség idejére, a harcz és háború napjára?
24. 
Melyik út visz oda, a hol szétoszlik a világosság, és szétterjed a keleti szél a földön?
25. 
Ki hasított nyílást a záporesőnek, és a mennydörgő villámnak útat?
26. 
Hogy aláessék az ember nélkül való földre, a pusztaságra, holott senki sincsen;
27. 
Hogy megitasson pusztát, sivatagot, és hogy sarjaszszon zsenge pázsitot?
28. 
Van-é atyja az esőnek, és ki szülte a harmat cseppjeit?
29. 
Kinek méhéből jött elő a jég, és az ég daráját kicsoda szülte?
30. 
Miként rejtőznek el a vizek mintegy kő alá, és mint zárul be a mély vizek színe?
31. 
Összekötheted-é a fiastyúk szálait; a kaszáscsillag köteleit megoldhatod-é?
32. 
A hajnalcsillagot előhozhatod-é az ő idejében, avagy a gönczölszekeret forgathatod-é fiával együtt?
33. 
Ismered-é az ég törvényeit, vagy te határozod-é meg uralmát a földön?
34. 
Felemelheted-é szavadat a felhőig, hogy a vizeknek bősége beborítson téged?
35. 
Kibocsáthatod-é a villámokat, hogy elmenjenek, vagy mondják-é néked: Itt vagyunk?
36. 
Ki helyezett bölcseséget a setét felhőkbe, vagy a tüneményeknek ki adott értelmet?
37. 
Ki számlálta meg a bárányfelhőket bölcseséggel, és ki üríti ki az égnek tömlőit;
38. 
Mikor a por híg sárrá változik, és a göröngyök összetapadnak?


 
 
Előző fejezet   << Lap teteje >>   Következő fejezet