Keresés a Biblia szövegében / Igehelyre ugrás    Betűérzékeny
A keresésnek nem volt találata...


A Bibliában előforduló szavak, szótöredékek és szókapcsolatok kereshetők egy adott fordítás
valamennyi könyvében, vagy szűkítve az Ószövetségre, az Újszövetségre, vagy valamely könyvre.

Igehely beírása esetén megjelenik a teljes fejezet, vastag betűvel kiemelve a megadott verse(ke)t.
Az igehelynek mindenképpen tartalmaznia kell egy bibliai könyv rövid nevét és a fejezet számát,
majd igény esetén egy karakterrel (pl. kettőspont, pont, stb.) elválasztva megadható(k) a vers(ek) is.
Néhány példa:     I. Mózes 3     2kron35:1     mt6,9-13.     Ap.Csel 2,1-4.14.37-38.41

A bibliai kereső alapértelmezésben (a négyzet bejelölése nélkül) nem betűérzékeny,
tehát nincs különbség a kis- és nagybetűk, illetve az ékezetes ill. ékezet nélküli magánhangzók között.
Így tehát a methuselah és a Methuséláh kifejezésre való keresés is egyaránt megtalálja a
Methusélah, Methuséláh, Methuséláht, stb. szavakat.

Több szó esetén a szavak között ÉS kapcsolat van, tehát a Filiszteus Góliáth
keresőkérdés eredménye azok a bibliaversek, amelyekben a Filiszteus és a
Góliáth szavak egyaránt előfordulnak, bárhol és bármilyen sorrendben.

A Filiszteus -Góliáth keresés azon verseket adja eredményül, melyekben a
Filiszteus szó előfordul, a Góliáth szó viszont nem.

Konkrét kifejezés keresésére idézőjel használatával van lehetőség: "Filiszteus Góliáth".