Hallgatás
<< >>

Titushoz írt levél 2. rész

1. 
Te pedig azokat szóljad, a mik az egészséges tudományhoz illenek.
2. 
Hogy a vén emberek józanok legyenek, tisztességesek, mértékletesek; a hitben, szeretetben, tűrésben épek.
3. 
Hasonlóképen a vén asszonyok szentekhez illő magaviseletűek legyenek, nem patvarkodók, sem sok borivás rabjai, jóra oktatók;
4. 
Hogy megokosítsák az ifjú asszonyokat, hogy férjöket és magzataikat szeressék,
5. 
Legyenek mértékletesek, tiszták, háziasak, jók, férjöknek engedelmesek, hogy az Isten beszéde ne káromoltassék.
6. 
Az ifjakat hasonlóképen intsed, hogy legyenek mértékletesek:
7. 
Mindenben tenmagadat adván példaképül a jó cselekedetekben; a tudományban romlatlanságot, méltóságot mutatván,
8. 
Egészséges, feddhetetlen beszédet; hogy az ellenfél megszégyenüljön, semmi gonoszt sem tudván rólatok mondani.
9. 
A szolgákat intsed, hogy az ő uraiknak engedelmeskedjenek, mindenben kedvöket keressék, ne ellenkezzenek,
10. 
Ne tolvajkodjanak, hanem teljes jó hűséget tanusítsanak; hogy a mi megtartó Istenünknek tudományát ékesítsék mindenben.
11. 
Mert megjelent az Isten idvezítő kegyelme minden embernek,
12. 
A mely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kivánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon:
13. 
Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését;
14. 
A ki önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt.
15. 
Ezeket szóljad, és ints és feddj teljes méltósággal; senki téged meg ne vessen.


 
 
Előző fejezet   << Lap teteje >>   Következő fejezet