<< >>

Jónás próféta könyve 2. rész

1. 
Az Úr pedig egy nagy halat rendelt, hogy benyelje Jónást. És lőn Jónás a halnak gyomrában három nap és három éjjel.
2. 
És könyörge Jónás az Úrnak, az ő Istenének a halnak gyomrából.
3. 
És mondá: Nyomorúságomban az Úrhoz kiálték és meghallgata engem; a Seol torkából sikolték és meghallád az én szómat.
4. 
Mert mélységbe vetettél engem, tenger közepébe, és körülfogott engem a víz; örvényeid és habjaid mind átmentek rajtam!
5. 
És én mondám: Elvettettem a te szemeid elől; vajha láthatnám még szentséged templomát!
6. 
Körülvettek engem a vizek lelkemig, mély ár kerített be engem, hinár szövődött fejemre.
7. 
A hegyek alapjáig sülyedtem alá; bezáródtak a föld závárjai felettem örökre! Mindazáltal kiemelted éltemet a mulásból, oh Uram, Istenem!
8. 
Mikor elcsüggedt bennem az én lelkem, megemlékeztem az Úrról, és bejutott az én könyörgésem te hozzád, a te szentséged templomába.
9. 
A kik hiú bálványokra ügyelnek, elhagyják boldogságukat;
10. 
De én hálaadó szóval áldozom néked; megadom, a mit fogadtam. Az Úré a szabadítás.
11. 
És szóla az Úr a halnak, és kiveté Jónást a szárazra.


 
 
Előző fejezet   << Lap teteje >>   Következő fejezet