<< >>

Énekek Éneke 1. rész

1. 
Énekek éneke, mely Salamoné.
2. 
Csókoljon meg engem az ő szájának csókjaival;
mert a te szerelmeid jobbak a bornál.
3. 
A te drága kenetid jók illatozásra;
a te neved kiöntött drága kenet;
azért szeretnek téged a leányok.
4. 
Vonj engemet te utánad, hadd fussunk!
Bevitt engem a király az ő ágyasházába;
örvendezünk és vígadunk te benned,
előszámláljuk a te szerelmeidet, melyek jobbak a bornál,
méltán szeretnek téged.
5. 
Fekete vagyok, de szép, Jeruzsálem leányai;
mint Kédár sátrai és Salamon szőnyegei.
6. 
Ne nézzetek engem, hogy én fekete vagyok, hogy a nap lesütött engem;
az én anyámnak fiai ellenem megharagudtak,
a szőlőknek őrizőjévé tettek engem, -
a magam szőlőjét nem őriztem.
7. 
Mondd meg nékem, te, a kit az én lelkem szeret,
hol legeltetsz, hol deleltetsz délben;
mert miért legyek én olyan, mint a ki elfátyolozza magát, társaid nyájainál?
8. 
Mivelhogy nem tudod, oh asszonyok között legszebb!
jőjj ki a nyájnak nyomdokain,
és őrizd a te kecskéidet a pásztoroknak sátorai körül.
9. 
A Faraó szekereiben való paripákhoz hasonlítlak téged, én mátkám.
10. 
Szépek a te orczáid a halántékra való lánczokban,
a te nyakad a gyöngysorokban.
11. 
Arany lánczokat csinálunk néked,
ezüstből csinált gyöngyökkel.
12. 
Mikor a király az ő asztalánál ül,
nárdusnak jóillatja származik én tőlem.
13. 
Olyan az én szerelmesem nékem, mint egy kötés mirha,
mely az én kebeleim között hál.
14. 
Mint az Engedi szőlőiben a cziprusfürt,
olyan nékem az én szerelmesem.
15. 
Ímé, szép vagy én mátkám, ímé, szép vagy,
a te szemeid olyanok, mint a galambok.
16. 
Ímé, te is szép vagy én szerelmesem, gyönyörűséges,
és a mi nyoszolyánk zöldellő.
17. 
A mi házainknak gerendái czédrusfák,
és a mi mennyezetünk cziprusfa.


 
 
Előző fejezet   << Lap teteje >>   Következő fejezet