<< >>

Példabeszédek 9. rész

1. 
Bölcseség megépítette az ő házát, annak hét oszlopát kivágván.
2. 
Megölte vágnivalóit, kitöltötte borát, asztalát is elkészítette.
3. 
Elbocsátá az ő leányit, hivogat a város magas helyeinek tetein.
4. 
Ki tudatlan? térjen ide; az értelem nélkül valónak ezt mondja:
5. 
Jőjjetek, éljetek az én étkemmel, és igyatok a borból, melyet töltöttem.
6. 
Hagyjátok el a bolondokat, hogy éljetek, járjatok az eszességnek útán.
7. 
A ki tanítja a csúfolót, nyer magának szidalmat: és a ki feddi a latrot, szégyenére lesz.
8. 
Ne fedd meg a csúfolót, hogy ne gyűlöljön téged; fedd meg a bölcset, és szeret téged.
9. 
Adj a bölcsnek, és még bölcsebb lesz; tanítsd az igazat, és öregbíti a tanulságot.
10. 
A bölcseségnek kezdete az Úrnak félelme; és a Szentnek ismerete az eszesség.
11. 
Mert én általam sokasulnak meg a te napjaid, és meghosszabbítják néked életednek esztendeit.
12. 
Ha bölcs vagy, bölcs vagy te magadnak; ha pedig csúfoló vagy, magad vallod kárát.
13. 
Balgaság asszony fecsegő, bolond és semmit nem tud.
14. 
És leült az ő házának ajtajába, székre a városnak magas helyein,
15. 
Hogy hívja az útonjárókat, a kik egyenesen mennek útjokon.
16. 
Ki együgyű? térjen ide, és valaki esztelen, annak ezt mondja:
17. 
A lopott víz édes, és a titkon való étel gyönyörűséges!
18. 
És az nem tudja, hogy ott élet nélkül valók vannak; és a pokol mélyébe esnek az ő hivatalosai!


 
 
Előző fejezet   << Lap teteje >>   Következő fejezet