<< >>

Példabeszédek 8. rész

1. 
Avagy a bölcsesség nem kiált-é, és az értelem nem bocsátja-é ki az ő szavát?
2. 
A magas helyeknek tetein az úton, sok ösvény összetalálkozásánál áll meg.
3. 
A kapuk mellett a városnak bemenetelin, az ajtók bemenetelinél zeng.
4. 
Tinéktek kiáltok, férfiak; és az én szóm az emberek fiaihoz van!
5. 
Értsétek meg ti együgyűek az eszességet, és ti balgatagok vegyétek eszetekbe az értelmet.
6. 
Halljátok meg; mert jeles dolgokat szólok és az én számnak felnyitása igazság.
7. 
Mert igazságot mond ki az én ínyem, és útálat az én ajkaimnak a gonoszság.
8. 
Igaz én számnak minden beszéde, semmi sincs ezekben hamis, vagy elfordult dolog.
9. 
Mind egyenesek az értelmesnek, és igazak azoknak, kik megnyerték a tudományt.
10. 
Vegyétek az én tanításomat, és nem a pénzt; és a tudományt inkább, mint a választott aranyat.
11. 
Mert jobb a bölcseség a drágagyöngyöknél; és semmi gyönyörűségek ehhez egyenlők nem lehetnek.
12. 
Én bölcsesség lakozom az eszességben, és a megfontolás tudományát megnyerem.
13. 
Az Úrnak félelme a gonosznak gyűlölése; a kevélységet és felfuvalkodást és a gonosz útat, és az álnok szájat gyűlölöm.
14. 
Enyém a tanács és a valóság, én vagyok az eszesség, enyém az erő.
15. 
Én általam uralkodnak a királyok, és az uralkodók végeznek igazságot.
16. 
Én általam viselnek a fejedelmek fejedelemséget, és a nemesek, a földnek minden birái.
17. 
Én az engem szeretőket szeretem, és a kik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak.
18. 
Gazdagság és tisztesség van nálam, megmaradandó jó és igazság.
19. 
Jobb az én gyümölcsöm a tiszta aranynál és színaranynál, és az én hasznom a válogatott ezüstnél.
20. 
Az igazságnak útán járok, és az igazság ösvényének közepén.
21. 
Hogy az engem szeretőknek valami valóságost adjak örökségül, és erszényeiket megtöltsem.
22. 
Az Úr az ő útának kezdetéül szerzett engem; az ő munkái előtt régen.
23. 
Örök időktől fogva felkenettem, kezdettől, a föld kezdetétől fogva.
24. 
Még mikor semmi mélységek nem voltak, születtem vala; még mikor semmi források, vízzel teljesek nem voltak.
25. 
Minekelőtte a hegyek leülepedtek volna, a halmoknak előtte születtem.
26. 
Mikor még nem csinálta vala a földet és a mezőket, és a világ porának kezdetét.
27. 
Mikor készíté az eget, ott valék; mikor felveté a mélységek színén a kerekséget;
28. 
Mikor megerősíté a felhőket ott fenn, mikor erősekké lőnek a mélységeknek forrásai;
29. 
Mikor felveté a tengernek határit, hogy a vizek át ne hágják az ő parancsolatját, mikor megállapítá e földnek fundamentomait:
30. 
Mellette valék mint kézmíves, és gyönyörűsége valék mindennap, játszva ő előtte minden időben.
31. 
Játszva az ő földének kerekségén, és gyönyörűségemet lelve az emberek fiaiban.
32. 
És most fiaim, hallgassatok engemet, és boldogok, a kik az én útaimat megtartják.
33. 
Hallgassátok a tudományt és legyetek bölcsek, és magatokat el ne vonjátok!
34. 
Boldog ember, a ki hallgat engem, az én ajtóm előtt virrasztván minden nap, az én ajtóim félfáit őrizvén.
35. 
Mert a ki megnyer engem, nyert életet, és szerzett az Úrtól jóakaratot.
36. 
De a ki vétkezik ellenem, erőszakot cselekszik az ő lelkén; minden, valaki engem gyűlöl, szereti a halált!


 
 
Előző fejezet   << Lap teteje >>   Következő fejezet