<< >>

Példabeszédek 4. rész

1. 
Halljátok meg, fiaim, atyátok erkölcsi tanítását, és figyelmezzetek az értelemnek megtudására.
2. 
Mert jó tanulságot adok néktek; az én tudományomat el ne hagyjátok.
3. 
Mert én atyámnak fia voltam, gyenge és egyetlenegy az én anyám előtt.
4. 
Tehát tanított engem, és mondá nékem: tartsa meg az én beszédemet a te elméd, hogy megtartván az én parancsolatimat, élj;
5. 
Szerezz bölcseséget, szerezz eszességet; ne felejtkezzél el, se el ne hajolj az én számnak beszéditől.
6. 
Ne hagyd el azt, és megtart téged; szeresd azt, és megőriz téged.
7. 
A bölcseség kezdete ez: szerezz bölcseséget, és minden keresményedből szerezz értelmet.
8. 
Magasztald fel azt, és felmagasztal téged; tiszteltté tesz téged, ha hozzád öleled azt.
9. 
Ád a te fejednek kedvességnek koszorúját; igen szép ékes koronát ád néked.
10. 
Hallgasd, fiam, és vedd be az én beszédimet; így sokasulnak meg néked a te életednek esztendei.
11. 
Bölcseségnek útára tanítottalak téged, vezettelek téged az igazságnak ösvényin.
12. 
Mikor jársz, semmi nem szorítja meg a te járásodat; és ha futsz, nem ütközöl meg.
13. 
Ragaszkodjál az erkölcsi tanításhoz, ne hagyd el; őrizd meg azt, mert az a te életed.
14. 
A hitetleneknek útjára ne menj, se ne járj a gonoszok ösvényén.
15. 
Hagyd el, át ne menj rajta; térj el tőle, és menj tovább.
16. 
Mert nem alhatnak azok, ha gonoszt nem cselekesznek: és kimegy szemükből az álom, ha mást romlásra nem juttatnak.
17. 
Mert az istentelenségnek étkét eszik, és az erőszaktételnek borát iszszák.
18. 
Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz, a teljes délig.
19. 
Az istentelenek útja pedig olyan, mint a homály, nem tudják miben ütköznek meg.
20. 
Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédimre hajtsad füledet.
21. 
Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te elmédben.
22. 
Mert életök ezek azoknak, a kik megnyerik, és egész testöknek egészség.
23. 
Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet.
24. 
Vesd el tőled a száj hamisságát, és az ajkak álnokságát távoztasd el magadtól.
25. 
A te szemeid előre nézzenek, és szemöldökid egyenest magad elé irányuljanak.
26. 
Egyengesd el lábaid ösvényit, s minden te útaid állhatatosak legyenek.
27. 
Ne térj jobbra, se balra, fordítsd el a te lábadat a gonosztól.


 
 
Előző fejezet   << Lap teteje >>   Következő fejezet