<< >>

Példabeszédek 31. rész

1. 
Lemuel király beszédei, próféczia, melylyel tanította vala őt az anyja.
2. 
Mit szóljak, fiam? mit, én méhem gyermeke? mit, én fogadásimnak gyermeke?
3. 
Ne add asszonyoknak a te erődet, és a te útaidat a királyok eltörlőinek.
4. 
Távol legyen a királyoktól, oh Lemuel, távol legyen a királyoktól a bornak itala; és az uralkodóktól a részegítő ital keresése.
5. 
Hogy mikor iszik, el ne felejtkezzék a törvényről, és el ne fordítsa valamely nyomorultnak igazságát.
6. 
Adjátok a részegítő italt az elveszendőnek, és a bort a keseredett szívűeknek.
7. 
Igyék, hogy felejtkezzék az ő szegénységéről, és az ő nyavalyájáról ne emlékezzék meg többé.
8. 
Nyisd meg a te szádat a mellett, a ki néma, és azoknak dolgában, a kik adattak veszedelemre.
9. 
Nyisd meg a te szádat, ítélj igazságot; forgasd ügyét a szegénynek és a szűkölködőnek!
10. 
Derék asszonyt kicsoda találhat? Mert ennek ára sokkal felülhaladja az igazgyöngyöket.
11. 
Bízik ahhoz az ő férjének lelke, és annak marhája el nem fogy.
12. 
Jóval illeti őt és nem gonosszal, az ő életének minden napjaiban.
13. 
Keres gyapjat vagy lent, és megkészíti azokat kezeivel kedvvel.
14. 
Hasonló a kereskedő hajókhoz, nagy messziről behozza az ő eledelét.
15. 
Felkel még éjjel, eledelt ád az ő házának, és rendel ételt az ő szolgálóleányinak.
16. 
Gondolkodik mező felől, és megveszi azt; az ő kezeinek munkájából szőlőt plántál.
17. 
Az ő derekát felövezi erővel, és megerősíti karjait.
18. 
Látja, hogy hasznos az ő munkálkodása; éjjel sem alszik el az ő világa.
19. 
Kezeit veti a fonókerékre, és kezeivel fogja az orsót.
20. 
Markát megnyitja a szegénynek, és kezeit nyújtja a szűkölködőnek.
21. 
Nem félti az ő házanépét a hótól; mert egész házanépe karmazsinba öltözött.
22. 
Szőnyegeket csinál magának; patyolat és bíbor az ő öltözete.
23. 
Ismerik az ő férjét a kapukban, mikor ül a tartománynak véneivel.
24. 
Gyolcsot sző, és eladja; és övet, melyet ád a kereskedőnek.
25. 
Erő és ékesség az ő ruhája; és nevet a következő napnak.
26. 
Az ő száját bölcsen nyitja meg, és kedves tanítás van nyelvén.
27. 
Vigyáz a házanépe dolgára, és restségnek étkét nem eszi.
28. 
Felkelnek az ő fiai, és boldognak mondják őt; az ő férje, és dicséri őt:
29. 
Sok leány munkálkodott serénységgel; de te meghaladod mindazokat!
30. 
Csalárd a kedvesség, és hiábavaló a szépség; a mely asszony féli az Urat, az szerez dicséretet magának!
31. 
Adjatok ennek az ő keze munkájának gyümölcséből, és dicsérjék őt a kapukban az ő cselekedetei!


 
 
Előző fejezet   << Lap teteje >>   Következő fejezet