<< >>

Példabeszédek 30. rész

1. 
Agurnak, a Jáké fiának beszédei, próféczia, melyet mondott a férfiú Itielnek, Itielnek és Ukálnak.
2. 
Minden embernél tudatlanabb vagyok én, és nincs emberi értelem én bennem.
3. 
És nem tanultam a bölcseséget, hogy a Szentnek ismeretét tudnám.
4. 
Kicsoda ment fel az égbe, hogy onnan leszállott volna? Kicsoda fogta össze a szelet az ő markába? Kicsoda kötötte a vizet az ő köntösébe? Ki állapította meg a földnek minden határit? Kicsoda ennek neve? Avagy kicsoda ennek fiának neve, ha tudod?
5. 
Az Istennek teljes beszéde igen tiszta, és paizs az ahhoz folyamodóknak.
6. 
Ne tégy az ő beszédéhez; hogy meg ne feddjen téged, és hazug ne légy.
7. 
Kettőt kérek tőled; ne tartsd meg én tőlem, mielőtt meghalnék.
8. 
A hiábavalóságot és a hazugságot messze távoztasd tőlem; szegénységet vagy gazdagságot ne adj nékem; táplálj engem hozzám illendő eledellel.
9. 
Hogy megelégedvén, meg ne tagadjalak, és azt ne mondjam: kicsoda az Úr? Se pedig megszegényedvén, ne lopjak, és gonoszul ne éljek az én Istenem nevével!
10. 
Ne rágalmazd a szolgát az ő uránál, hogy meg ne átkozzon téged, és bűnhődnöd ne kelljen.
11. 
Van oly nemzetség, a ki az ő atyját átkozza, és az ő anyját nem áldja.
12. 
Van nemzetség, a ki a maga szemei előtt tiszta, pedig az ő rútságából ki nem tisztíttatott.
13. 
Van kevély szemű nemzetség, és a kinek szemöldökei igen fellátnak!
14. 
Van olyan nemzetség, a kinek fogai fegyverek, és a kinek zápfogai kések; hogy a szegényeket kiemészszék e földről, és az emberek közül a szűkölködőket.
15. 
A nadálynak két leánya van: addsza, addsza! E három nem elégszik meg; négyen nem mondják: elég;
16. 
A sír és a meddő asszony, a föld meg nem elégszik a vízzel, és a tűz nem mondja: elég!
17. 
A szemet, mely megcsúfolja atyját, vagy megútálja az anyja iránt való engedelmességet, kivágják a völgynek hollói, vagy megeszik a sasfiak.
18. 
E három megfoghatatlan előttem, és e négy dolgot nem tudom:
19. 
A keselyűnek útát az égben, a kígyónak útát a kősziklán, a hajónak nyomát a mély tengerben, és a férfiúnak útát a leányzóval.
20. 
Ilyen a paráználkodó asszonynak úta; eszik, azután megtörli száját és azt mondja: nem cselekedtem semmi gonoszt.
21. 
Három dolog alatt indul meg a föld, és négyet nem szenvedhet el.
22. 
A szolga alatt, mikor uralkodik, és a bolond alatt, mikor elég kenyere van,
23. 
A gyűlölt asszony alatt, ha mégis férjhez megy; és a szolgáló alatt, ha örököse lesz az ő asszonyának.
24. 
E négy apró állata van a földnek, a melyek bölcsek, elmések:
25. 
A hangyák erőtlen nép, mégis megkeresik nyárban a magok eledelét;
26. 
A marmoták nem hatalmas nép, mégis kősziklán csinálják az ő házokat;
27. 
Királyuk nincs a sáskáknak, mindazáltal mindnyájan szép renddel mennek ki;
28. 
A pókot kézzel megfoghatod, mégis ott van a királyok palotáiban.
29. 
Három állat van, a mely szépen jár, sőt négy, a mely jól jár.
30. 
Az oroszlán, a hős a vadak között, mely el nem fut senki elől;
31. 
A harczra felékesített ló, vagy a kecskebak, és a király, a kinek senki nem mer ellene állani.
32. 
Ha bolond voltál felfuvalkodásodban, vagy ha meggondoltad: kezedet szájadra vessed.
33. 
Mert miképen a ki tejet köpül, vajat csinál; és a ki keményen fújja ki az ő orrát, vért hoz ki: úgy a ki a haragot ingerli, háborúságot szerez.


 
 
Előző fejezet   << Lap teteje >>   Következő fejezet