<< >>

Példabeszédek 25. rész

1. 
Még ezek is Salamon példabeszédei, melyeket összeszedegettek Ezékiásnak, a Júda királyának emberei.
2. 
Az Istennek tisztességére van a dolgot eltitkolni; a királyoknak pedig tisztességére van a dolgot kikutatni.
3. 
Az ég magasságra, a föld mélységre, és a királyoknak szíve kikutathatatlan.
4. 
Távolítsd el az ezüstből a salakot, és abból edény lesz az ötvösnek:
5. 
Távolítsd el a bűnöst a király elől, és megerősíttetik igazsággal az ő széke.
6. 
Ne dicsekedjél a király előtt, és a nagyok helyére ne állj;
7. 
Mert jobb, ha azt mondják néked: jer ide fel; hogynem mint levettetned néked a tisztességes előtt, a kit láttak a te szemeid.
8. 
Ne indulj fel a versengésre hirtelen, hogy azt ne kelljen kérdened, mit cselekedjél az után, mikor gyalázattal illet téged a te felebarátod.
9. 
A te ügyedet végezd el felebarátoddal; de másnak titkát meg ne jelentsd;
10. 
Hogy ne gyalázzon téged, a ki hallja; és a te gyalázatod el ne távozzék.
11. 
Mint az arany alma ezüst tányéron: olyan a helyén mondott ige!
12. 
Mint az arany függő és színarany ékesség: olyan a bölcs intő a szófogadó fülnél.
13. 
Mint a havas hideg az aratásnak idején: olyan a hív követ azoknak, a kik őt elbocsátják; mert az ő urainak lelkét megvidámítja.
14. 
Mint a felhő és szél, melyekben nincs eső: olyan a férfiú, a ki kérkedik hamis ajándékkal.
15. 
Tűrés által engeszteltetik meg a fejedelem, és a szelíd beszéd megtöri a csontot.
16. 
Ha mézet találsz, egyél a mennyi elég néked; de sokat ne egyél, hogy ki ne hányd azt.
17. 
Ritkán tedd lábadat a te felebarátodnak házába; hogy be ne teljesedjék te veled, és meg ne gyűlöljön téged.
18. 
Pőröly és kard és éles nyíl az olyan ember, a ki hamis bizonyságot szól felebarátja ellen.
19. 
Mint a romlott fog és kimarjult láb: olyan a hitetlennek bizodalma a nyomorúság idején.
20. 
Mint a ki leveti ruháját a hidegnek idején, mint az eczet a sziksón: olyan, a ki éneket mond a bánatos szívű ember előtt.
21. 
Ha éhezik, a ki téged gyűlöl: adj enni néki kenyeret; és ha szomjúhozik: adj néki inni vizet;
22. 
Mert elevenszenet gyűjtesz az ő fejére, és az Úr megfizeti néked.
23. 
Az északi szél esőt szül; és haragos ábrázatot a suttogó nyelv.
24. 
Jobb lakni a tetőnek ormán, mint a háborgó asszonynyal, és közös házban.
25. 
Mint a hideg víz a megfáradt embernek, olyan a messze földről való jó hírhallás.
26. 
Mint a megháborított forrás és megromlott kútfő, olyan az igaz, a ki a gonosz előtt ingadozik.
27. 
Igen sok mézet enni nem jó; hát a magunk dicsőségét keresni dicsőség?
28. 
Mint a megromlott és kerítés nélkül való város, olyan a férfi, a kinek nincsen birodalma az ő lelkén!


 
 
Előző fejezet   << Lap teteje >>   Következő fejezet