<< >>

Példabeszédek 2. rész

1. 
Fiam! ha beveszed az én beszédimet, és az én parancsolatimat elrejted magadnál,
2. 
Ha figyelmeztetvén a bölcsességre a te füleidet, hajtod a te elmédet az értelemre,
3. 
Igen, ha a bölcseségért kiáltasz, és az értelemért a te szódat felemeled,
4. 
Ha keresed azt, mint az ezüstöt, és mint a kincseket kutatod azt:
5. 
Akkor megérted az Úrnak félelmét, és az Istennek ismeretére jutsz.
6. 
Mert az Úr ád bölcseséget, az ő szájából tudomány és értelem származik.
7. 
Az igazaknak valóságos jót rejteget, paizst a tökéletesen járóknak,
8. 
Hogy megőrizze az igazságnak útait, és kegyeseinek útját megtartja.
9. 
Akkor megérted az igazságot, és törvényt és becsületességet, és minden jó útat.
10. 
Mert bölcseség megy a te elmédbe, és a tudomány a te lelkedben gyönyörűséges lesz.
11. 
Meggondolás őrködik feletted, értelem őriz téged,
12. 
Hogy megszabadítson téged a gonosznak útától, és a gonoszságszóló férfiútól;
13. 
A kik elhagyják az igazságnak útát, hogy járjanak a setétségnek útain.
14. 
A kik örülnek gonoszt cselekedvén, vígadnak a gonosz álnokságokon.
15. 
A kiknek ösvényeik görbék, és a kik az ő útaikban gonoszok.
16. 
Hogy megszabadítson téged a nem hozzád tartozó asszonytól, az idegentől, a ki az ő beszédével hizelkedik,
17. 
A ki elhagyja az ő ifjúságának férjét, és az ő Istenének szövetségéről elfelejtkezik;
18. 
Mert a halálra hanyatlik az ő háza, és az ő ösvényei az élet nélkül valókhoz.
19. 
Valakik mennek ahhoz, nem térnek meg, sem meg nem nyerhetik az életnek útait.
20. 
Hogy járj a jóknak útjokon, és az igazaknak ösvényeit kövessed.
21. 
Mert az igazak lakják a földet, és a tökéletesek maradnak meg rajta.
22. 
A gonoszok pedig a földről kivágattatnak, és a hitetlenül cselekedők kiszaggattatnak abból.


 
 
Előző fejezet   << Lap teteje >>   Következő fejezet