<< >>

Példabeszédek 18. rész

1. 
A maga kivánsága után megy az agyas ember, minden igaz bölcseség ellen dühösködik.
2. 
Nem gyönyörködik a bolond az értelemben, hanem abban, hogy az ő elméje nyilvánvalóvá legyen.
3. 
Mikor eljő az istentelen, eljő a megútálás; és a szidalommal a gyalázat.
4. 
Mély víz az ember szájának beszéde, buzogó patak a bölcseségnek kútfeje.
5. 
A gonosz személyének kedvezni nem jó, elfordítani az igazat az ítéletben.
6. 
A bolondnak beszédei szereznek versengést, és az ő szája ütésekért kiált.
7. 
A bolondnak szája az ő romlása, és az ő beszédei az ő életének tőre.
8. 
A susárlónak beszédei hizelkedők; és azok a szív belsejét áthatják.
9. 
A ki lágyan viseli magát az ő dolgában, testvére annak, a ki tönkre tesz.
10. 
Erős torony az Úrnak neve, ahhoz folyamodik az igaz, és bátorságos lészen.
11. 
A gazdagnak vagyona az ő erős városa, és mint a magas kőfal, az ő gondolatja szerint.
12. 
A megromlás előtt felfuvalkodik az ember elméje; a tisztesség előtt pedig alázatosság van.
13. 
A ki felel valamit, míg meg nem hallja, ez bolondság és gyalázatos rá nézve.
14. 
A férfiú lelke elviseli a maga erőtlenségét; de a megtört lelket ki viseli el?
15. 
Az eszesnek elméje tudományt szerez, és a bölcseknek füle tudományt keres.
16. 
Az embernek ajándéka szabad útat szerez néki, és a nagyoknak orczája elé viszi őt.
17. 
Igaza van annak, a ki első a perben; mígnem eljő az ő peresfele, és megvizsgálja őt.
18. 
A versengéseket megszünteti a sorsvetés, és az erőseket elválasztja.
19. 
A felingerelt atyafiú erősb az erős városnál, és az ilyen versengések olyanok, mint a vár zárja.
20. 
A férfi szájának hasznával elégedik meg az ő belseje; az ő beszédének jövedelmével lakik jól.
21. 
Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és a miképen kiki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét.
22. 
Megnyerte a jót, a ki talált feleséget, és vett jóakaratot az Úrtól!
23. 
Alázatos kérést szól a szegény; a gazdag pedig keményen felel.
24. 
Az ember, a kinek sok barátja van, széttöretik; de van barát, a ki ragaszkodóbb a testvérnél.


 
 
Előző fejezet   << Lap teteje >>   Következő fejezet