<< >>

Példabeszédek 13. rész

1. 
A bölcs fiú enged atyja intésének; de a csúfoló semmi dorgálásnak helyt nem ád.
2. 
A férfi az ő szájának gyümölcséből él jóval; a hitetlenek lelke pedig bosszúságtétellel.
3. 
A ki megőrzi az ő száját, megtartja önmagát; a ki felnyitja száját, romlása az annak.
4. 
Kivánsággal felindul, de hiába, a restnek lelke; a gyorsak lelke pedig megkövéredik.
5. 
A hamis dolgot gyűlöli az igaz; az istentelen pedig gyűlölségessé tesz és megszégyenít.
6. 
Az igazság megőrzi azt, a ki útjában tökéletes; az istentelenség pedig elveszíti a bűnöst.
7. 
Van, a ki hányja gazdagságát, holott semmije sincsen; viszont tetteti magát szegénynek, holott sok marhája van.
8. 
Az ember életének váltsága lehet az ő gazdagsága; a szegény pedig nem hallja a fenyegetést.
9. 
Az igazak világossága vígassággal ég; de az istenteleneknek szövétneke kialszik.
10. 
Csak háborúság lesz a kevélységből: azoknál pedig, a kik a tanácsot beveszik, bölcseség van.
11. 
A hiábavalóságból keresett marha megkisebbül; a ki pedig kezével gyűjt, megőregbíti azt.
12. 
A halogatott reménység beteggé teszi a szívet; de a megadatott kivánság életnek fája.
13. 
Az igének megútálója megrontatik; a ki pedig féli a parancsolatot, jutalmát veszi.
14. 
A bölcsnek tanítása életnek kútfeje, a halál tőrének eltávoztatására.
15. 
Jó értelem ád kedvességet; a hitetleneknek pedig útja kemény.
16. 
Minden eszes cselekszik bölcseséggel; a bolond pedig kijelenti az ő bolondságát.
17. 
Az istentelen követ bajba esik; a hívséges követ pedig gyógyulás.
18. 
Szegénység és gyalázat lesz azon, a ki a fenyítéktől magát elvonja; a ki pedig megfogadja a dorgálást, tiszteltetik.
19. 
A megnyert kivánság gyönyörűséges a léleknek, és útálatosság a bolondoknak eltávozniok a gonosztól.
20. 
A ki jár a bölcsekkel, bölcs lesz; a ki pedig magát társul adja a bolondokhoz, megromol.
21. 
A bűnösöket követi a gonosz; az igazaknak pedig jóval fizet Isten.
22. 
A jó örökséget hágy unokáinak; a bűnösnek marhái pedig eltétetnek az igaz számára.
23. 
Bő étele lesz a szegényeknek az új törésen; de van olyan, a ki igazságtalansága által vész el.
24. 
A ki megtartóztatja az ő vesszejét, gyűlöli az ő fiát; a ki pedig szereti azt, megkeresi őt fenyítékkel.
25. 
Az igaz eszik az ő kivánságának megelégedéséig; az istentelenek hasa pedig szűkölködik.


 
 
Előző fejezet   << Lap teteje >>   Következő fejezet