<< >>

Zsoltárok könyve 98. rész

1. 
Zsoltár.
Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodadolgokat cselekedett; megsegítette őt az ő jobbkeze és az ő szentséges karja.
2. 
Tudtul adta az Úr az ő szabadítását; a népek előtt megjelentette az ő igazságát.
3. 
Megemlékezett az ő kegyelméről és Izráel házához való hűségéről; látták a föld határai mind a mi Istenünknek szabadítását.
4. 
Vígan énekelj az Úrnak te egész föld; harsanjatok fel, örvendezzetek és zengedezzetek!
5. 
Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel;
6. 
Trombitákkal és kürtzengéssel vígadozzatok a király, az Úr előtt!
7. 
Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és a kik lakoznak benne.
8. 
A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek
9. 
Az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet; megítéli a világot igazsággal és a népeket méltányossággal.


 
 
Előző fejezet   << Lap teteje >>   Következő fejezet