<< >>

Zsoltárok könyve 95. rész

1. 
Jőjjetek el, örvendezzünk az Úrnak; vígadozzunk a mi szabadításunk kősziklájának!
2. 
Menjünk elébe hálaadással; vígadozzunk néki zengedezésekkel.
3. 
Mert nagy Isten az Úr, és nagy király minden istenen felül.
4. 
A kinek kezében vannak a földnek mélységei, és a hegyeknek magasságai is az övéi.
5. 
A kié a tenger, és ő alkotta is azt, és a szárazföldet is az ő kezei formálták.
6. 
Jőjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le; essünk térdre az Úr előtt, a mi alkotónk előtt!
7. 
Mert ő a mi Istenünk, mi pedig az ő legelőjének népei és az ő kezének juhai vagyunk; vajha ma hallanátok az ő szavát.
8. 
Ne keményítsétek meg a ti szíveteket, mint Meribáhnál, mint Maszszáh napján a pusztában:
9. 
A hol megkisértettek engem a ti atyáitok; próbára tettek engem, jóllehet látták az én cselekedetemet.
10. 
Negyven esztendeig bosszankodtam e nemzetségen, és mondám: Tévelygő szívű nép ők, és nem tudják ők az én útamat!
11. 
A kiknek megesküdtem haragomban: Nem mennek be az én nyugalmam helyére.


 
 
Előző fejezet   << Lap teteje >>   Következő fejezet