<< >>

Zsoltárok könyve 91. rész

1. 
Aki a Felségesnek rejtekében lakozik, a Mindenhatónak árnyékában nyugoszik az.
2. 
Azt mondom az Úrnak: Én oltalmam, váram, Istenem ő benne bízom!
3. 
Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől.
4. 
Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad; paizs és pánczél az ő hűsége.
5. 
Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal;
6. 
A dögvésztől, a mely a homályban jár; a döghaláltól, a mely délben pusztít.
7. 
Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren; és hozzád nem is közelít.
8. 
Bizony szemeiddel nézed és meglátod a gonoszoknak megbüntetését!
9. 
Mert azt mondtad te: Az Úr az én oltalmam; a Felségest választottad a te hajlékoddá:
10. 
Nem illet téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz;
11. 
Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden útadban.
12. 
Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe.
13. 
Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlánkölyköt és a sárkányt.
14. 
Mivelhogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet!
15. 
Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt; vele vagyok háborúságában: megmentem és megdicsőítem őt.
16. 
Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadításomat.


 
 
Előző fejezet   << Lap teteje >>   Következő fejezet