<< >>

Zsoltárok könyve 71. rész

1. 
Te benned bízom, Uram! Ne szégyenüljek meg soha.
2. 
A te igazságod szerint ments meg és szabadíts meg engem; hajtsd hozzám füledet és tarts meg engem.
3. 
Légy sziklaváram, a hova menekülhessek szüntelen; rendelkezzél megtartásom felől, mert kőszálam és erősségem vagy te.
4. 
Én Istenem, szabadíts meg engem a gonosznak kezéből; a hamisnak és kegyetlennek markából!
5. 
Mert te vagy az én reménységem, oh Uram, Istenem, én bizodalmam gyermekségemtől fogva!
6. 
Reád támaszkodom születésem óta; anyámnak méhéből te vontál ki engem; rólad szól az én dicséretem szüntelen.
7. 
Mintegy csudává lettem sokaknak; de te vagy az én erős bizodalmam.
8. 
Megtelik szájam dicséreteddel, minden napon a te dicsőségeddel.
9. 
Ne vess el engem az én vénségemnek idején; mikor elfogy az én erőm, ne hagyj el engem!
10. 
Mert felőlem szólanak elleneim, és a kik életemre törnek, együtt tanácskoznak,
11. 
Mondván: Az Isten elhagyta őt! Kergessétek és fogjátok meg, mert nincs, a ki megszabadítsa.
12. 
Oh Isten, ne távozzál el tőlem! Én Istenem, siess segítségemre!
13. 
Szégyenüljenek meg és enyészszenek el életemnek ellenségei; borítsa szégyen és gyalázat azokat, a kik vesztemre törnek!
14. 
Én pedig szüntelen reménylek, és szaporítom minden te dicséretedet.
15. 
Szájam beszéli a te igazságodat, minden nap a te szabadításodat, mert számát sem tudom.
16. 
Az Úr Istennek nagy tetteivel járok; csak a te igazságodról emlékezem!
17. 
Oh Isten, gyermekségemtől tanítottál engem; és mind mostanig hirdetem a te csudadolgaidat.
18. 
Vénségemig és megőszülésemig se hagyj el engem, oh Isten, hogy hirdessem a te karodat e nemzetségnek, és minden következendőnek a te nagy tetteidet.
19. 
Hisz a te igazságod, oh Isten, felhat az égig, mert nagyságos dolgokat cselekedtél; kicsoda hasonló te hozzád, oh Isten?!
20. 
A ki sok bajt és nyomorúságot éreztettél velünk, de ismét megelevenítesz, és a föld mélységéből ismét felhozol minket.
21. 
Megsokasítod az én nagyságomat; hozzám fordulsz és megvigasztalsz engem.
22. 
Én is tisztellek téged lanttal a te hűségedért, én Istenem! Éneklek néked hárfával, oh Izráelnek szentje!
23. 
Örvendeznek az én ajakim, hogy énekelhetek néked, és lelkem is, a melyet megváltottál.
24. 
Nyelvem is minden napon hirdeti a te igazságodat, mert megszégyenültek és gyalázattal illettettek, a kik vesztemre törnek.


 
 
Előző fejezet   << Lap teteje >>   Következő fejezet