<< >>

Zsoltárok könyve 56. rész

1. 
Az éneklőmesternek a Jónathelem rehokimra; Dávidnak miktámja; mikor megragadták őt a filiszteusok Gáthban.
2. 
Könyörülj rajtam Istenem, mert halandó tátog ellenem és mindennap hadakozván, nyomorgat engem!
3. 
Ellenségeim minden napon tátognak reám: bizony sokan hadakoznak ellenem, oh magasságos Isten!
4. 
Mikor félnem kellene is, én bízom te benned.
5. 
Isten által dicsekedem az ő igéjével; az Istenben bizom, nem félek; ember mit árthatna nékem?
6. 
Minden nap elforgatják beszédeimet; minden gondolatjok ellenem van, ártalomra.
7. 
Egybegyűlnek, elrejtőznek, sarkaimat lesik, mert kivánják az én lelkemet.
8. 
Gonoszsággal menekedhetnének? Haraggal rontsd meg, oh Isten, a népeket!
9. 
Bujdosásomnak számát jól tudod: szedd tömlődbe könnyeimet! Avagy nem tudod-é azoknak számát?
10. 
Meghátrálnak majd ellenségeim, mikor kiáltok; így tudom meg, hogy velem van az Isten.
11. 
Dicsérem Istent, az ő ígéretéért, dicsérem az Urat az ő igéretéért.
12. 
Istenben bízom, nem félek; ember mit árthatna nékem?
13. 
Tartozom, oh Isten, az én néked tett fogadásaimmal; megadom néked a hálaáldozatokat;
14. 
Mert megszabadítottad lelkemet a haláltól, bizony az én lábaimat az eleséstől; hogy járjak Isten előtt az életnek világosságában.


 
 
Előző fejezet   << Lap teteje >>   Következő fejezet