<< >>

Zsoltárok könyve 49. rész

1. 
Az éneklőmesternek, a Kóráh fiainak zsoltára.
2. 
Halljátok meg ezt mind ti népek, figyeljetek mind ti, e világ lakói!
3. 
Akár közemberek fiai, akár főemberek fiai, együtt a gazdag és szegény.
4. 
Az én szájam bölcsességet beszél, szívemnek elmélkedése tudomány.
5. 
Példabeszédre hajtom fülemet, hárfaszóval nyitom meg mesémet.
6. 
Miért féljek a gonoszság napjain, mikor nyomorgatóim bűne vesz körül,
7. 
A kik gazdagságukban bíznak, és nagy vagyonukkal dicsekesznek?
8. 
Senki sem válthatja meg atyjafiát, nem adhat érte váltságdíjat Istennek.
9. 
Minthogy lelköknek váltsága drága, abba kell hagynia örökre;
10. 
Még ha örökké élne is és nem látná meg a sírgödört.
11. 
De meglátja! A bölcsek is meghalnak; együtt vész el bolond és ostoba, és gazdagságukat másoknak hagyják.
12. 
Gondolatjok ez: az ő házok örökkévaló, lakóhelyeik nemzedékről-nemzedékre szállnak, nevöket hangoztatják a földön.
13. 
Pedig az ember, még ha tisztességben van, sem marad meg; hasonlít a barmokhoz, a melyeket levágnak.
14. 
Ez az ő sorsuk bolondság nékik; de azért gyönyörködnek szavokban az ő követőik. Szela.
15. 
Mint juhok, a Seolra vettetnek, a halál legelteti őket, és az igazak uralkodnak rajtok reggel; alakjokat elemészti a Seol, távol az ő lakásuktól.
16. 
Csak Isten válthatja ki lelkemet a Seol kezéből, mikor az megragad engem. Szela.
17. 
Ne félj, ha valaki meggazdagszik, ha megöregbül házának dicsősége;
18. 
Mert semmit sem vihet el magával, ha meghal; dicsősége nem száll le utána.
19. 
Ha életében áldottnak vallja is magát, s ha dicsérnek is téged, hogy jól tettél magaddal:
20. 
Mégis az ő atyáinak nemzetségéhez jut, a kik soha sem látnak világosságot.
21. 
Az ember, még ha tisztességben van is, de nincs okossága: hasonlít a barmokhoz, a melyeket levágnak.


 
 
Előző fejezet   << Lap teteje >>   Következő fejezet