<< >>

Zsoltárok könyve 39. rész

1. 
Az éneklőmesternek Jeduthunnak, Dávid zsoltára.
2. 
Mondám: nosza vigyázok útaimra, hogy ne vétkezzem nyelvemmel; megzabolázom szájamat, a míg előttem van a hitetlen.
3. 
Elnémultam, vesztegléssel hallgattam a jóról, de fájdalmam felzaklatódott.
4. 
Fölhevült bennem az én szívem, gondolatomban tűz gerjede fel, így szólék azért az én nyelvemmel:
5. 
Jelentsd meg Uram az én végemet és napjaim mértékét, mennyi az? Hadd tudjam, hogy milyen múlandó vagyok.
6. 
Ímé tenyérnyivé tetted napjaimat, és az én életem te előtted, mint a semmi. Bizony merő hiábavalóság minden ember, akárhogyan áll is! Szela.
7. 
Bizony árnyékként jár az ember; bizony csak hiába szorgalmatoskodik; rakásra gyűjt, de nem tudja, ki takarítja be azokat!
8. 
Most azért, mit reméljek, oh Uram?! Te benned van bizodalmam.
9. 
Ments ki engem minden álnokságomból; ne tégy engem bolondok csúfjává!
10. 
Megnémultam, nem nyitom fel szájamat, mert te cselekedted.
11. 
Vedd le rólam a te ostorodat; kezed fenyítéke miatt elenyészem én.
12. 
Mikor a bűn miatt büntetéssel fenyítesz valakit, elemészted, mint moly, az ő szépségét. Bizony merő hiábavalóság minden ember. Szela.
13. 
Halld meg Uram az én könyörgésemet, figyelmezzél kiáltásomra, könyhullatásomra ne vesztegelj; mert én jövevény vagyok te nálad, zsellér, mint minden én ősöm.
14. 
Ne nézz reám, hadd enyhüljek meg, mielőtt elmegyek és nem leszek többé!


 
 
Előző fejezet   << Lap teteje >>   Következő fejezet