<< >>

Zsoltárok könyve 38. rész

1. 
Dávid zsoltára emlékeztetőül.
2. 
Uram, haragodban ne fenyíts meg engem; felgerjedésedben ne ostorozz meg engem!
3. 
Mert nyilaid belém akadtak, és kezed rám nehezült.
4. 
Nincs épség testemben a te haragodtól; nincs békesség csontjaimban vétkeim miatt.
5. 
Mert bűneim elborítják fejemet; súlyos teherként, erőm felett.
6. 
Megsenyvedtek, megbűzhödtek sebeim oktalanságom miatt.
7. 
Lehorgadtam, meggörbedtem nagyon; naponta szomorúan járok.
8. 
Mert derekam megtelt gyulladással, és testemben semmi ép sincsen.
9. 
Erőtlen és összetört vagyok nagyon, s szívem keserűsége miatt jajgatok.
10. 
Uram, előtted van minden kívánságom, és nincs előled elrejtve az én nyögésem!
11. 
Szívem dobogva ver, elhágy erőm, s szemem világa - az sincs már velem.
12. 
Szeretteim és barátaim félreállanak csapásomban; rokonaim pedig messze állanak.
13. 
De tőrt vetnek, a kik életemre törnek, és a kik bajomra törnek; hitványságokat beszélnek, és csalárdságot koholnak mindennap.
14. 
De én, mint a siket, nem hallok, és olyan vagyok, mint a néma, a ki nem nyitja föl száját.
15. 
És olyanná lettem, mint az, a ki nem hall, és szájában nincsen ellenmondás.
16. 
Mert téged vártalak Uram, te hallgass meg Uram, Istenem!
17. 
Mert azt gondolom: csak ne örülnének rajtam; mikor lábam ingott, hatalmaskodtak ellenem!
18. 
És bizony közel vagyok az eleséshez, és bánatom mindig előttem van.
19. 
Sőt bevallom bűneimet, bánkódom vétkem miatt.
20. 
De ellenségeim élnek, erősödnek; megsokasodtak hazug gyűlölőim,
21. 
És a kik jóért roszszal fizetnek; ellenem törnek, a miért én jóra törekszem.
22. 
Ne hagyj el Uram Istenem, ne távolodjál el tőlem!
23. 
Siess segítségemre, oh Uram, én szabadítóm!


 
 
Előző fejezet   << Lap teteje >>   Következő fejezet