<< >>

Zsoltárok könyve 36. rész

1. 
Az éneklőmesternek; az Úr szolgájáé, Dávidé.
2. 
A gonosznak hamissága felől így gondolkozom szívemben: nincs ő előtte isten-félelem;
3. 
Mert hízeleg néki önmagának, ha bűnét elkövetheti, ha gyűlölködhetik.
4. 
Szájának beszéde hiábavalóság és hamisság; megszünt bölcs lenni és jót cselekedni.
5. 
Hiábavalóságot gondol ágyában; nem a jó útra áll, és nem veti meg a rosszat.
6. 
Uram, az égig ér a te kegyelmességed; a te hűséged a felhőkig!
7. 
Igazságod, mint Isten hegyei; ítéleteid, mint a nagy mélységek; az embert és barmot te tartod meg, Uram!
8. 
Oh Isten, milyen drága a te kegyelmességed; az embernek fiai a te szárnyaidnak árnyékába menekülnek.
9. 
Dúslakodnak házadnak bőséges javaiban; megitatod őket gyönyörűségeid folyóvizéből.
10. 
Mert nálad van az életnek forrása; a te világosságod által látunk világosságot.
11. 
Terjeszd ki kegyelmességedet a te ismerőidre, és igazságodat az igaz szívűekre.
12. 
Ne támadjon engem a kevélynek lába, és ne üldözzön engem a gonosznak keze.
13. 
Hullnak már a gonosztevők; eltaszíttatnak és nem állhatnak fel!


 
 
Előző fejezet   << Lap teteje >>   Következő fejezet