<< >>

Zsoltárok könyve 33. rész

1. 
Örvendezzetek ti igazak, az Úrban; a hívekhez illik a dícséret.
2. 
Dicsérjétek az Urat cziterával; tízhúrú hárfával zengjetek néki.
3. 
Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón.
4. 
Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges.
5. 
Szereti az igazságot és törvényt; az Úr kegyelmével telve a föld.
6. 
Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregök.
7. 
Összegyűjti a tenger vizeit, mintegy tömlőbe; tárházakba rakja a hullámokat.
8. 
Féljen az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó.
9. 
Mert ő szólt és meglett, ő parancsolt és előállott.
10. 
Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait.
11. 
Az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről-nemzedékre.
12. 
Boldog nép az, a melynek Istene az Úr, az a nép, a melyet örökségül választott magának.
13. 
Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát.
14. 
Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára.
15. 
Ő alkotta mindnyájok szivét, és jól tudja minden tettöket.
16. 
Nem szabadul meg a király nagy sereggel; a hős sem menekül meg nagy erejével;
17. 
Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg.
18. 
Ámde az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat,
19. 
Hogy kimentse lelköket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket.
20. 
Lelkünk az Urat várja, segítségünk és paizsunk ő.
21. 
Csak ő benne vigad a mi szívünk, csak az ő szent nevében bízunk!
22. 
Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, a miképen bíztunk te benned.


 
 
Előző fejezet   << Lap teteje >>   Következő fejezet