<< >>

Zsoltárok könyve 30. rész

1. 
Dávid zsoltára. Templomszentelési ének.
2. 
Magasztallak Uram, hogy felemeltél engem, és nem engedted, hogy ellenségeim örüljenek rajtam.
3. 
Uram, Istenem, hozzád kiáltottam, és te meggyógyítottál engem!
4. 
Uram, felhoztad a Seolból az én lelkemet, fölélesztettél a sírbaszállók közül.
5. 
Zengedezzetek az Úrnak, ti hívei! Dicsőítsétek szent emlékezetét.
6. 
Mert csak pillanatig tart haragja, de élethossziglan jóakarata; este bánat száll be hozzánk, reggelre öröm.
7. 
Azt mondtam azért én jó állapotomban: Nem rendülhetek meg soha.
8. 
Uram, jókedvedből erősséget állítottál föl hegyemre; de elrejtéd orczádat, és megroskadtam.
9. 
Hozzád kiáltok, Uram! Az én Uramnak irgalmáért könyörgök!
10. 
Mit használ vérem, ha sírba szállok? Dicsér-e téged a por; hirdeti-é igazságodat?
11. 
Hallgass meg, Uram, könyörülj rajtam! Uram, légy segítségem!
12. 
Siralmamat vígságra fordítottad, leoldoztad gyászruhámat, körülöveztél örömmel.
13. 
Hogy zengjen néked és el ne hallgasson felőled a dicséret: Uram, én Istenem, örökké dicsőítlek téged.


 
 
Előző fejezet   << Lap teteje >>   Következő fejezet