<< >>

Zsoltárok könyve 24. rész

1. 
Dávid zsoltára.
Az Úré a föld s annak teljessége; a föld kereksége s annak lakosai.
2. 
Mert ő alapította azt a tengereken, és a folyókon megerősítette.
3. 
Kicsoda megy fel az Úr hegyére? És kicsoda áll meg az ő szent helyén?
4. 
Az ártatlan kezű és tiszta szívű, a ki nem adja lelkét hiábavalóságra, és nem esküszik meg csalárdságra.
5. 
Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az idvesség Istenétől.
6. 
Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákób nemzetsége, a kik a te orczádat keresik. Szela.
7. 
Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel ti örökkévaló ajtók; hadd menjen be a dicsőség királya.
8. 
Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr.
9. 
Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya!
10. 
Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek Ura, ő a dicsőség királya. Szela.


 
 
Előző fejezet   << Lap teteje >>   Következő fejezet