<< >>

Zsoltárok könyve 22. rész

1. 
Az éneklőmesternek az ajjelethassakhar szerint; Dávid zsoltára.
2. 
Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet? Távol van megtartásomtól jajgatásomnak szava.
3. 
Én Istenem, kiáltok nappal, de nem hallgatsz meg; éjjel is és nincs nyugodalmam.
4. 
Pedig te szent vagy, a ki Izráel dícséretei között lakozol.
5. 
Benned bíztak atyáink; bíztak és te megszabadítottad őket.
6. 
Hozzád kiáltottak és megmenekültek; benned bíztak és nem szégyenültek meg.
7. 
De én féreg vagyok s nem férfiú; embereknek csúfja és a nép útálata.
8. 
A kik engem látnak, mind csúfolkodnak rajtam, félrehúzzák ajkaikat és hajtogatják fejöket:
9. 
Az Úrra bízta magát, mentse meg őt; szabadítsa meg őt, hiszen gyönyörködött benne!
10. 
Mert te hoztál ki engem az anyám méhéből, és biztattál engem anyámnak emlőin.
11. 
Születésem óta a te gondod voltam; anyám méhétől fogva te voltál Istenem.
12. 
Ne légy messze tőlem, mert közel a nyomorúság, és nincs, a ki segítsen.
13. 
Tulkok sokasága kerített be engem, körülfogtak engem Básán bikái.
14. 
Feltátották rám szájokat, mint a ragadozó és ordító oroszlán.
15. 
Mint a víz, úgy kiöntettem; csontjaim mind széthullottak; szívem olyan lett, mint a viasz, megolvadt belső részeim között.
16. 
Erőm kiszáradt, mint cserép, nyelvem ínyemhez tapadt, és a halál porába fektetsz engemet.
17. 
Mert ebek vettek körül engem, a gonoszok serege körülfogott; átlyukasztották kezeimet és lábaimat.
18. 
Megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak néznek s bámulnak rám.
19. 
Megosztoznak ruháimon, és köntösömre sorsot vetnek.
20. 
De te, Uram, ne légy messze tőlem; én erősségem, siess segítségemre.
21. 
Szabadítsd meg lelkemet a kardtól, s az én egyetlenemet a kutyák körmeiből.
22. 
Ments meg engem az oroszlán torkából, és a bivalyok szarvai közül hallgass meg engem.
23. 
Hadd hirdessem nevedet atyámfiainak, és dicsérjelek téged a gyülekezetben.
24. 
Ti, a kik félitek az Urat, dicsérjétek őt! Jákób minden ivadékai dicsőítsétek őt, és féljétek őt Izráel minden magzata!
25. 
Mert nem veti meg és nem útálja meg a szegény nyomorúságát; és nem rejti el az ő orczáját előle, és mikor kiált hozzá, meghallgatja.
26. 
Felőled lesz dicséretem a nagy gyülekezetben. Az én fogadásaimat megadom azok előtt, a kik félik őt.
27. 
Esznek a nyomorultak és megelégesznek, dicsérik az Urat, a kik őt keresik. Éljen szívetek örökké!
28. 
Megemlékeznek és megtérnek az Úrhoz a föld minden határai, és leborul előtted a pogányok minden nemzetsége.
29. 
Mert az Úré a királyi hatalom, uralkodik a pogányokon is.
30. 
Esznek és leborulnak a föld gazdagai mind; ő előtte hajtanak térdet, a kik a porba hullanak, és a ki életben nem tarthatja lelkét.
31. 
Őt szolgálják a fiak, az Úrról beszélnek az utódoknak.
32. 
Eljőnek s hirdetik az ő igazságát az ő utánok való népnek, hogy ezt cselekedte!


 
 
Előző fejezet   << Lap teteje >>   Következő fejezet