<< >>

Zsoltárok könyve 19. rész

1. 
Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára.
2. 
Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat.
3. 
Nap napnak mond beszédet; éj éjnek ad jelentést.
4. 
Nem olyan szó, sem olyan beszéd, a melynek hangja nem hallható:
5. 
Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennök sátort.
6. 
Olyan ez, mint egy vőlegény, a ki az ő ágyasházából jön ki; örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát.
7. 
Kijövetele az ég egyik szélétől s forgása a másik széléig; és nincs semmi, a mi elrejtőzhetnék hevétől.
8. 
Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket; az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcscsé teszi az együgyűt.
9. 
Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet; az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket.
10. 
Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké; az Úrnak ítéletei változhatatlanok s mindenestől fogva igazságosak.
11. 
Kivánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is; és édesebbek a méznél, még a színméznél is.
12. 
Szolgádat is intik azok; a ki megtartja azokat, nagy jutalma van.
13. 
Ki veheti észre a tévedéseket? Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet.
14. 
Tartsd távol a te szolgádat a szándékosoktól; ne uralkodjanak rajtam; akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek, sok vétektől.
15. 
Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted, legyenek, oh Uram, kősziklám és megváltóm.


 
 
Előző fejezet   << Lap teteje >>   Következő fejezet