<< >>

Zsoltárok könyve 144. rész

1. 
Dávidé.
Áldott az Úr, az én kőváram, a ki hadakozásra tanítja kezemet, s viadalra az én ujjaimat.
2. 
Jóltevőm és megoltalmazóm, mentőváram és szabadítóm nékem; paizsom, és az, a kiben én bízom: ő veti alám népemet.
3. 
Uram! Micsoda az ember, hogy tudsz felőle, és az embernek fia, hogy gondod van reá?
4. 
Olyan az ember, mint a lehellet; napjai, mint az átfutó árnyék.
5. 
Uram, hajlítsd meg egeidet és szállja alá; illesd meg a hegyeket, hogy füstölögjenek!
6. 
Lövelj villámot és hányd szerte őket; bocsásd ki nyilaidat és vedd el eszöket.
7. 
Nyújtsd le kezeidet a magasból; ragadj ki és ments meg engem a nagy vizekből, az idegen-fiak kezéből;
8. 
A kiknek szájok hazugságot beszél, s jobb kezök a hamisság jobb keze.
9. 
Isten! Új éneket éneklek néked; tízhúrú hangszerrel zengedezlek téged;
10. 
Ki segítséget ád a királyoknak, s megmenti Dávidot, az ő szolgáját a gonosz szablyától.
11. 
Ragadj ki és ments meg engem az idegen-fiak kezéből, a kiknek szájok hazugságot beszél, s jobbkezök a hamisság jobbkeze.
12. 
Hogy fiaink olyanok legyenek, mint a plánták, nagyokká nőve ifjú korukban; leányaink, mint a templom mintájára kifaragott oszlopok.
13. 
Legyenek telve tárházaink, eledelt eledelre szolgáltassanak; juhaink százszorosodjanak, ezerszeresedjenek a mi legelőinken.
14. 
Ökreink megrakodva legyenek; sem betörés, sem kirohanás, sem kiáltozás ne legyen a mi utczáinkon.
15. 
Boldog nép az, a melynek így van dolga; boldog nép az, a melynek az Úr az ő Istene.


 
 
Előző fejezet   << Lap teteje >>   Következő fejezet