<< >>

Zsoltárok könyve 115. rész

1. 
Nem nékünk Uram, nem nékünk, hanem a te nevednek adj dicsőséget, a te kegyelmedért és hívségedért!
2. 
Miért mondanák a pogányok: Hol van hát az ő Istenök?
3. 
Pedig a mi Istenünk az égben van, és a mit akar, azt mind megcselekszi.
4. 
Azoknak bálványa ezüst és arany, emberi kezek munkája.
5. 
Szájok van, de nem szólanak; szemeik vannak, de nem látnak;
6. 
Füleik vannak, de nem hallanak; orruk van, de nem szagolnak;
7. 
Kezeik vannak, de nem tapintanak, lábaik vannak, de nem járnak, nem szólanak az ő torkukkal.
8. 
Hasonlók legyenek azokhoz készítőik, és mindazok, a kik bíznak bennök!
9. 
Izráel! te az Úrban bízzál; az ilyenek segítsége és paizsa ő.
10. 
Áronnak háza! az Úrban bízzál; az ilyenek segítsége és paizsa ő.
11. 
A kik félitek az Urat, az Úrban bízzatok; az ilyenek segítsége és paizsa ő.
12. 
Az Úr megemlékezik mi rólunk és megáld minket; megáldja Izráel házát, megáldja Áronnak házát.
13. 
Megáldja azokat, a kik félik az Urat, a kicsinyeket és a nagyokat.
14. 
Szaporítson titeket az Úr, titeket és a ti fiaitokat.
15. 
Áldottai vagytok ti az Úrnak, a ki teremtette a mennyet és a földet.
16. 
Az egek az Úrnak egei, de a földet az ember fiainak adta.
17. 
Nem a meghaltak dicsérik az Urat, sem nem azok, a kik alászállanak a csendességbe.
18. 
De mi áldjuk az Urat mostantól fogva mindörökké. Dicsérjétek az Urat!


 
 
Előző fejezet   << Lap teteje >>   Következő fejezet