<< >>

Zsoltárok könyve 103. rész

1. 
A Dávidé.
Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét.
2. 
Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről.
3. 
A ki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet.
4. 
A ki megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged.
5. 
A ki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé.
6. 
Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal.
7. 
Megismertette az ő útait Mózessel; Izráel fiaival az ő cselekedeteit.
8. 
Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű.
9. 
Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké.
10. 
Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint.
11. 
Mert a milyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt.
12. 
A milyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket.
13. 
A milyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt.
14. 
Mert ő tudja a mi formáltatásunkat; megemlékezik róla, hogy por vagyunk.
15. 
Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága.
16. 
Hogyha általmegy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri azt többé.
17. 
De az Úr kegyelme öröktől fogva való és örökkévaló az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain;
18. 
Azokon, a kik megtartják az ő szövetségét és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék.
19. 
Az Úr a mennyekbe helyheztette az ő székét és az ő uralkodása mindenre kihat.
20. 
Áldjátok az Urat ő angyalai, ti hatalmas erejűek, a kik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára.
21. 
Áldjátok az Urat minden ő serege: ő szolgái, akaratának teljesítői!
22. 
Áldjátok az Urat minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén! Áldjad én lelkem az Urat!


 
 
Előző fejezet   << Lap teteje >>   Következő fejezet