<< >>

Jób könyve 4. rész

1. 
És felele a témáni Elifáz, és monda:
2. 
Ha szólni próbálunk hozzád, zokon veszed-é? De hát ki bírná türtőztetni magát a beszédben?
3. 
Ímé sokakat oktattál, és a megfáradott kezeket megerősítetted;
4. 
A tántorgót a te beszédeid fentartották, és a reszkető térdeket megerősítetted;
5. 
Most, hogy rád jött a sor, zokon veszed; hogy téged ért a baj, elrettensz!
6. 
Nem bizodalmad-é a te istenfélelmed, s nem reménységed-é utaidnak becsületessége?
7. 
Emlékezzél, kérlek, ki az, a ki elveszett ártatlanul, és hol töröltettek el az igazak?
8. 
A mint én láttam, a kik hamisságot szántanak és gonoszságot vetnek, ugyanazt aratnak.
9. 
Az Istennek lehelletétől elvesznek, az ő haragjának szelétől elpusztulnak.
10. 
Az oroszlán ordítása, a sakál üvöltése, és az oroszlán-kölykök fogai megsemmisülnek.
11. 
Az agg oroszlán elvész, ha nincs martaléka, a nőstény oroszlán kölykei elszélednek.
12. 
Szó lopódzék hozzám, s valami nesz üté meg abból fülemet.
13. 
Éjjeli látásokon való töprengések között, mikor mély álom fogja el az embereket.
14. 
Félelem szálla rám, és rettegés, s megreszketteté minden csontomat.
15. 
Valami szellem suhant el előttem, s testemnek szőre felborzolódék.
16. 
Megálla, de ábrázatját föl nem ismerém, egy alak vala szemeim előtt, mély csend, és ilyen szót hallék:
17. 
Vajjon a halandó igaz-é Istennél: az ő teremtője előtt tiszta-é az ember?
18. 
Ímé az ő szolgáiban sem bízhatik és az ő angyalaiban is talál hibát:
19. 
Mennyivel inkább a sárházak lakosaiban, a kiknek fundamentumok a porban van, és könnyebben szétnyomhatók a molynál?!
20. 
Reggeltől estig gyötrődnek, s a nélkül, hogy észrevennék, elvesznek örökre.
21. 
Ha kiszakíttatik belőlök sátoruk kötele, nem halnak-é meg, és pedig bölcsesség nélkül?


 
 
Előző fejezet   << Lap teteje >>   Következő fejezet