<< >>

Jób könyve 35. rész

1. 
Tovább is felele Elihu, és monda:
2. 
Azt gondolod-é igaznak, ha így szólsz: Az én igazságom nagyobb, mint Istené?
3. 
Hogyha ezt mondod: Mi hasznod belőle? Mivel várhatok többet, mintha vétkezném?
4. 
Én megadom rá néked a feleletet, és barátaidnak te veled együtt.
5. 
Tekints az égre és lásd meg; és nézd meg a fellegeket, milyen magasan vannak feletted!
6. 
Hogyha vétkezel, mit tehetsz ellene; ha megsokasítod bűneidet, mit ártasz néki?
7. 
Ha igaz vagy, mit adsz néki, avagy mit kap a te kezedből?
8. 
Az olyan embernek árt a te gonoszságod, mint te vagy, és igazságod az ilyen ember fiának használ.
9. 
A sok erőszak miatt kiáltoznak; jajgatnak a hatalmasok karja miatt;
10. 
De egy sem mondja: Hol van Isten, az én teremtőm, a ki hálaénekre indít éjszaka;
11. 
A ki többre tanít minket a mezei vadaknál, és bölcsebbekké tesz az ég madarainál?
12. 
Akkor azután kiálthatnak, de ő nem felel a gonoszok kevélysége miatt;
13. 
Mert a hiábavalóságot Isten meg nem hallgatja, a Mindenható arra nem tekint.
14. 
Hátha még azt mondod: Te nem látod őt; az ügy előtte van és te reá vársz!
15. 
Most pedig, mivel nem büntet haragja, és nem figyelmez a nagy álnokságra:
16. 
Azért tátja fel Jób hívságra a száját, és szaporítja a szót értelem nélkül.


 
 
Előző fejezet   << Lap teteje >>   Következő fejezet