<< >>

Jób könyve 22. rész

1. 
Felele pedig a Témánból való Elifáz, és monda:
2. 
Az Istennek használ-é az ember? Sőt önmagának használ az okos!
3. 
Gyönyörűségére van-é az a Mindenhatónak, ha te igaz vagy; avagy nyereség-é, hogy feddhetetlenül jársz?
4. 
A te isteni félelmedért fedd-é téged, és azért perel-é veled?
5. 
Avagy nem sok-é a te gonoszságod, és nem véghetetlen-é a te hamisságod?
6. 
Hiszen zálogot vettél a te atyádfiától méltatlanul, és a szegényeket mezítelenekké tetted.
7. 
Az eltikkadtnak vizet sem adtál inni, és az éhezőtől megtagadtad a kenyeret.
8. 
A ki hatalmas volt, azé vala az ország, és a ki nagytekintélyű volt, az lakik vala rajta.
9. 
Az özvegyeket üres kézzel bocsátottad el, és az árváknak karjai eltörettek.
10. 
Azért vett körül téged a veszedelem, és rettegtet téged hirtelen való rettegés;
11. 
Avagy a setétség, hogy ne láthass, és a vizek árja, a mely elborít!
12. 
Hát nem olyan magas-é Isten, mint az egek? És lásd, a csillagok is ott fent mily igen magasak!
13. 
És mégis azt mondod: Mit tud az Isten; megítélheti-é, a mi a homály mögött van?
14. 
Sűrű felhők leplezik el őt és nem lát, és az ég körületén jár.
15. 
Az ősvilág ösvényét követed-é, a melyen az álnok emberek jártak;
16. 
A kik időnap előtt ragadtattak el, és alapjokat elmosta a víz?!
17. 
A kik azt mondják vala Istennek: Távozzál el tőlünk! És mit cselekedék velök a Mindenható?
18. 
Ő pedig megtöltötte házaikat jóval. De az istentelenek tanácsa távol legyen tőlem.
19. 
Látják ezt az igazak és örülnek rajta, az ártatlan pedig csúfolja őket:
20. 
Valósággal kigyomláltatott a mi ellenségünk, és az ő maradékjokat tűz emészti meg!
21. 
Bízd csak azért magadat ő reá és légy békességben: ezekből jó származik reád.
22. 
Végy csak oktatást az ő szájából, és vésd szívedbe az ő beszédeit!
23. 
Ha megtérsz a Mindenhatóhoz, megépíttetel, és az álnokságot távol űzöd a te sátorodtól.
24. 
Vesd a porba a nemes érczet, és a patakok kavicsába az ofiri aranyat:
25. 
És akkor a Mindenható lesz a te nemes érczed és a te ragyogó ezüstöd.
26. 
Bizony akkor a Mindenhatóban gyönyörködöl, és a te arczodat Istenhez emeled.
27. 
Hozzá könyörögsz és meghallgat téged, és lefizeted fogadásaidat.
28. 
Mihelyt valamit elgondolsz, sikerül az néked, és a te utaidon világosság fénylik.
29. 
Hogyha megaláznak, felmagasztalásnak mondod azt, és ő az alázatost megtartja.
30. 
Megszabadítja a nem ártatlant is, és pedig a te kezeidnek tisztaságáért szabadul meg az.


 
 
Előző fejezet   << Lap teteje >>   Következő fejezet