<< >>

Jób könyve 20. rész

1. 
Felele pedig a Naamából való Czófár, és monda:
2. 
Mindamellett az én gondolataim feleletre kényszerítenek engem, és e miatt nagy az izgatottság bennem.
3. 
Hallom gyalázatos dorgáltatásomat, de az én értelmes lelkem megfelel majd értem.
4. 
Tudod-é azt, hogy eleitől fogva, mióta az embert e földre helyheztette,
5. 
Az istentelenek vígassága rövid ideig tartó, és a képmutató öröme egy szempillantásig való?
6. 
Ha szinte az égig érne is az ő magassága, és a felleget érné is a fejével:
7. 
Mint az emésztete, úgy vész el örökre, és a kik látták, azt mondják: Hol van ő?
8. 
Mint az álom, úgy elrepül és nem találják őt; eltünik, mint az éjjeli látomás.
9. 
A szem, a mely rá ragyogott, nem látja többé, és az ő helye sem törődik már vele.
10. 
Fiai a szegények kedvében járnak, és kezei visszaadják az ő rablott vagyonát.
11. 
Csontjai, ha megtelnek is ifjú erővel, de vele együtt roskad az a porba.
12. 
Ha édes az ő szájában a gonoszság, és elrejti azt az ő nyelve alá;
13. 
És kedvez annak és ki nem veti azt, hanem ott tartogatja ínyei között:
14. 
Az ő étke elváltozik az ő gyomrában, vipera mérgévé lesz a belében.
15. 
Gazdagságot nyelt el, de kihányja azt, az ő hasából kiűzi azt az Isten.
16. 
A viperának mérgét szopta és a siklónak fulánkja öli meg őt,
17. 
Hogy ne lássa a folyóvizeket, a tejjel és mézzel folyó patakokat.
18. 
A mit másoktól szerzett, vissza kell adnia, nem nyelheti el, ép így az ő cserébe kapott vagyonát is, hogy ne örvendezhessen annak.
19. 
Mert megrontotta és ott hagyta a szegényeket, házat rabolt, de nem építi meg azt.
20. 
Mivel gyomra nem tudott betelni, nem is mentheti meg semmi drágaságát.
21. 
Az ő falánksága elől semmi sem maradt meg, azért nem lesz tartós az ő jóléte.
22. 
Mikor teljes az ő bősége, akkor is szükséget lát, és mindenféle nyomorúság támad reá.
23. 
Mikor meg akarja tölteni a hasát, reá bocsátja haragjának tüzét, és azt önti rá étele gyanánt.
24. 
Mikor vasból csinált fegyver elől fut, aczélból csinált íj veri át.
25. 
Kihúzza és az kijön a testéből és kivillan az epéjéből; rettegés támad felette.
26. 
Mindenféle titkos sötétség van az ő vagyonán; fúvás nélkül való tűz emészti meg őt; elpusztíttatik az is, a mi sátrában megmaradt.
27. 
Megjelentik álnokságát az egek, és a föld ellene támad.
28. 
Házának jövedelme eltünik, szétfoly az az ő haragjának napján.
29. 
Ez a gonosz ember fizetése Istentől, és az ő beszédének jutalma a Mindenhatótól.


 
 
Előző fejezet   << Lap teteje >>   Következő fejezet